CGG Kempen

CGG Kempen

014 41 09 67

Het team van elk Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)  bestaat uit maatschappelijk werkers, psychiartes, psychologen .... Al deze specialisten werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het beste antwoord zou kunnen bieden op je hulpvraag.

Wie kan er terecht?

Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen, bijvoorbeeld door uw huisarts of het CLB. Een CGG is immers bedoeld voor mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat zou kunnen erger worden.

Welke zorg biedt een CGG?

Een CGG biedt meerdere vormen van hulpverlening, die allen hetzelfde kenmerk hebben: de zorgverlening gebeurt via consultatie- en begeleidingsmomenten, die vooraf afgesproken worden. Je kan er met andere woorden enkel terecht op afspraak. Er gebeuren geen opnames.

Wat eerst moet gebeuren is een goede verkenning en inschatting van het probleem waar je mee komt. Op basis daarvan wordt samen met jou een behandelplan opgesteld dat een antwoord geeft op een aantal vragen, o.a.

Hoe ziet behandeling er uit?

Vaak is er de psychotherapeutische behandeling, meestal onder de vorm van gesprekken, individueel, met het gezin of in groep.

Soms is er medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en wordt de psychiater erbij gehaald.

Af en toe wordt ook een training, beweging, logopedie, verpleging voorgesteld. Niet elk centrum beschikt hier over. Indien niet, dan wordt gekeken waar die hulp wel te vinden is.

Indien er sociale, administratieve, financiële of andere maatschappelijke problemen zijn die de situatie nog bemoeilijken, dan zal het centrum dit samen met jou aanpakken of zoekt men de juiste instantie hiervoor.

Wat zijn de tarieven in een CGG?

Het standaardtarief bedraagt 11 euro. Urgentiezorg en een eerste consultatie blijven gratis. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving of mensen in budgetbegeleiding betalen een verminderd tarief van 4 euro per gesprek. Gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren of personen die zich in een behartenswaardige situatie bevinden, hoeven geen bijdrage te betalen. Het gaat hier om niet-medische consultaties.

Voor een consultatie bij een psychiater, logopedist, kinesist, ... gelden de (terugbetalings-)tarieven van de ziekteverzekering. Jouw bijdrage in zo'n consult is dan het remgeld.

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn gesubsidieerde instellingen. Sommige ervan zijn ook actief op het vlak van suïcidepreventie, kindermishandeling, ouderenzorg, alcohol-en drugproblematiek, forensische zorg, enzovoort.

Locatie

Smalvoortstraat 2
2300 Turnhout
België

Online