Zwangerschap

Op deze pagina vind je tal van organisaties die actief zijn in de prenatale zorg en alles wat te maken heeft met zwangerschap.

Wist je dat je bij ons Huis van het Kind ook een project 'Baby op komst' heeft? Klik hier!

 

Waar kan je terecht voor meer hulpverlening bij zwangerschap of een kinderwens?

Woon je in Herselt, Hulshout of Westerlo, dan zal je waarschijnljik naar een omliggende stad moeten voor de bevalling (wanneer je niet voor thuisbevalling of varianten kiest).

Vaak kiezen inwoners van onze drie gemeenten ervoor om te bevallen in het ziekenhuis van Geel, Diest of Herentals.

 

Op volgende websites vind je meer informatie over de diensten gynaecologie bij deze ziekenhuizen:

Ziekenhuis Geel - Dienst Gynaecologie

Ziekenhuis Geel - Online prenatale lessen

Ziekenhuis Diest - Dienst Gynaecologie/Verloskunde

Ziekenhuis Diest - Prenatale raadpleging

Ziekenhuis Herentals - Dienst Gynaecologie/Verloskunde

Ziekenhuis Herentals - Ik ben zwanger/Bevallen in AZ Herentals

 

Andere vormen van hulpverlening

Geboorte Informatiecentrum
Deze dienst staat in voor het informeren, begeleiden en met elkaar in contact brengen van toekomstige en jonge ouders.

De Kraamvogel
De Kraamvogel is een expertisecentrum in kraamzorg. Aanstaande ouders, jonge ouders en professionelen kunnen hier steeds terecht met hun vragen. Zo bieden ze onder andere informatie en advies, cursussen en workshops aan.

Kind en Gezin
Kind en Gezin geeft hulp en advies over het welzijn van jongere kinderen tot 12 jaar. Aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tot 12 jaar kunnen hier steeds terecht met hun vragen.

Fara
Fara is een luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes. Ze luisteren, informeren en begeleiden. Fara is een organisatie die bedoeld is voor vrouwen, koppels en hun omgeving die te maken hebben met moeilijke zwangerschapskeuzes. Je kan mailen, chatten en bellen om je verhaal te doen of om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

La Leche League
La Leche League geef informatie en steun aan vrouwen die borstvoeding geven. Ze helpen moeders per telefoon, per mail of via facebook. Verder organiseren ze vaak workshops en informatiebijeenkomsten.
 

VBBB vzw
De Vereniging voor Begeleiding en Bevorderen van Borstvoeding sensibiliseert over het belang van borstvoeding en voorziet begeleiding.

Vroedvrouw
Een vroedvrouw is een verloskundige die je begeleidt bij je zwangerschap en je bevalling. Je kan bij haar steeds terecht met je vragen.

Gynaecoloog
Een gynaecoloog is een arts die gespecialiseerd is in de verloskunde. Je kan bij hem terecht met al je vragen rond zwangerschap en bevallingen. Ze zijn vaak verbonden aan een ziekenhuis. Je kan hen zo terugvinden.

Ferm Thuiszorg
Ferm Thuiszorg zorgt voor hulp aan huis in de periode rond bevalling. Deze dienst is bedoeld voor zwangere en pas bevallen vrouwen die hulp aan huis wensen.

Familiehulp
Familiehulp staat in voor ondersteuning en begeleiding van pas bevallen vrouwen en eventueel ook vrouwen tijdens de zwangerschap.

CGG Kempen
Pre- en postnatale psychologische opvolging
Opvolging voor en na de geboorte van je kindje.